การติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน อ่านแล้วตัดสินใจได้เลย

บ้านและสวน ไปคุยกับ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโซลาร์เซลล์ คือ SCG Solar Roof Solutions, A SOLAR และ GRoof by Gunkul รวบรวมเป็น 15 คำตอบก่อนการติดตั้งโซลาร์เซลล์มาฝากกัน โซล่าเซลล์ 1.บ้านแบบไหนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วจึงคุ้ม โซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดด การใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่คุ้มและลงทุนน้อยที่สุด คือ เมื่อผลิตไฟฟ้าแล้วนำมาใช้ให้หมดในช่วงเวลากลางวัน เพราะไม่เปลืองค่าแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้าซึ่งมีราคาสูง และไม่ต้องขายไฟคืนการไฟฟ้าซึ่งขายได้ราคาเพียงครึ่งเดียวของราคาที่เราซื้อไฟฟ้ามา  จึงเหมาะกับบ้านที่มีลักษณะ ดังนี้ โซล่าเซลล์ บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวัน มีการเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากหลายอย่าง เช่น บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยตลอดทั้งวัน บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง โฮมออฟฟิศ ออฟฟิศ ร้านค้า บ้านที่มีค่าไฟ 2,000 – 3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นอัตราการใช้ไฟที่พอจะคุ้มค่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำของโซลาร์เซลล์ เช่น เริ่มต้นที่ 1.8-3 กิโลวัตต์ (ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละบริษัท) โดยโซลาร์เซลล์ 1.8 กิโลวัตต์ จะประหยัดค่าไฟสูงสุดได้ประมาณ 900-1,000 บาท/เดือน […]

รู้ต้นเหตุบ้านร้อน คุณสมบัติฉนวน และการเลือกที่ไม่ทำลายสุขภาพ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ได้ศึกษาสาเหตุที่ความร้อนเข้ามาในบ้าน และคุณสมบัติของฉนวน เพื่อเป็นข้อพิจารณาใน การเลือกฉนวนกันความร้อน ความร้อนเข้ามาในบ้านได้อย่างไร ความร้อนเข้ามาในบ้านด้วยการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) เป็นการส่งผ่านพลังงานความร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะเดินทางไปหาอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า (จากร้อนไปเย็น) เพื่อปรับสมดุลของอากาศ เช่น น้ำแข็งกับน้ำในแก้ว ซึ่งน้ำจะมีอุณหภูมิสูงกว่าจึงถ่ายเทความร้อนไปที่น้ำแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ทำให้น้ำแข็งละลาย และหยุดถ่ายเทความร้อนเมื่อทั้งสองอย่างมีอุณหภูมิเท่ากัน เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ที่แผ่รังสีความร้อนปะทะกับอาคารซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณโดยรอบ ความร้อนจึงพยายามเข้ามาในอาคารด้วยการเคลื่อนที่ได้ถึง 3 รูปแบบ คือ การนำความร้อน (Conduction) เป็นการส่งถ่ายอุณหภูมิผ่านตัวกลางโดยที่ตัวกลางอยู่กับที่ เช่น การนำความร้อนผ่านผนังบ้าน (ผนังเป็นตัวกลาง) แต่จะร้อนเร็วช้าหรือมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิ และคุณสมบัติการนำความร้อนของวัสดุ การพาความร้อน (Convection) เป็นการส่งถ่ายอุณหภูมิโดยที่ตัวกลางนั้นเคลื่อนที่ไปกับอุณหภูมิด้วย เช่น ลมเป็นตัวกลางที่พาความร้อนเข้ามาในอาคาร หรือ พาออกไปจากอาคารได้เช่นเดียวกัน การออกแบบอาคารที่ระบายอากาศได้ดี จะสามารถใช้ลมช่วยพาความร้อนออกไปจากอาคารได้รวดเร็ว ทำให้ห้องเย็นสบาย และไม่อับชื้น เห็นได้ชัดในบ้านไทยพื้นถิ่นที่นิยมยกพื้นสูง เพื่อให้ลมพาความร้อนออกจากใต้พื้นบ้าน การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) เป็นการถ่ายเทอุณหภูมิที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ […]

แจกแบบบ้านประหยัดพลังงาน จาก Young Architect ECO Home Contest

6 แบบ บ้านประหยัดพลังงาน จากผู้ชนะการประกวด พร้อมแบบก่อสร้าง แบบโครงสร้าง BOQ ดาวน์โหลดได้ฟรีเลย กรอกข้อมูลลงทะเบียนดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี : www.youngarchecohome.com สร้างบ้านยุคนี้ต้องเน้นการประหยัดพลังงานและอยู่สบาย จึงเกิดโครงการประกวดออกแบบ บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายในการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ การสร้างหรือปรับปรุงบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมกับทิศทางของดวงอาทิตย์และลม รวมถึงมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น แบบ บ้านประหยัดพลังงาน ที่ประกวดมี 2 ขนาด คือ ขนาดไม่เกิน 150 ตารางเมตร และ 300 ตารางเมตร แบบบ้านที่ชนะการประกวดระดับประเทศของโครงการนี้ รางวัลที่ 1 – 3 ได้นำมาพัฒนาโดยทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกดาวน์โหลดไปใช้งาน โดยแต่ละแบบมีการนำมาวางในผังที่ดินครบทุกทิศ รวม 24 options พร้อม […]

ป้องกันบ้านร้อนด้วย Passive & Active Cooling Design

25 วิธีแก้ บ้านร้อน ที่ช่วยให้บ้านเย็นหรือร้อนน้อยลงได้ ทั้งการแก้ด้วยการออกแบบตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน การปรับบ้านเดิม รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่ช่วยคลายร้อนได้ 1.ออกแบบหลังคาให้รับแดดน้อย หลังคาเป็นพื้นที่รับแสงแดดมากที่สุด โดยหลังคาแต่ละรูปแบบมีลักษณะพื้นที่รับแสงแดดต่างกัน รูปแบบหลังคาจึงช่วยลดปริมาณความร้อน ช่วยแก้ บ้านร้อน ตั้งแต่ต้นทาง หลังคาจั่ว (Gable roof) รูปทรงหลังคาที่เป็นสันกลาง เมื่อแสงแดดเปลี่ยนทิศ หลังคาอีกฝั่งจะเกิดร่มเงาจึงรับความร้อนน้อยลง หลังคาปั้นหยา (Hip roof) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหลังคาจั่ว แต่สามารถป้องกันแสงแดดและฝนได้รอบทิศ หลังคามะนิลา (Hip-Gable roof) รวมข้อดีของหลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยา คือมีชายคารอบตัว และสามารถทำช่องระบายอากาศที่หน้าจั่วได้ หลังคาเพิงหมาแหงน (Lean-to roof) เป็นทรงหลังคาที่เอียงด้านเดียว จึงควรเอียงหลังคาให้รับแสงแดดทิศใต้หรือทิศตะวันตกจะช่วยสร้างร่มเงาให้บ้านได้ดีที่สุด ส่วนการทำหลังคาสองผืนต่างระดับจะเกิดการบังแดดให้กันเองได้ดีกว่า หลังคาเรียบ (Slab roof) หลังคาทรงนี้จะรับแสงแดดตลอดวัน มีพื้นที่ใต้หลังคาน้อย และมักสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงได้รับและเก็บความร้อนมากที่สุด 2.หลังคาต่างระดับ เพิ่มการระบายความร้อน การทำหลังคาให้ต่างระดับกัน จะช่วยสร้างร่มเงาให้หลังคาชั้นล่าง เป็นการเพิ่มพื้นที่ใต้หลังคา และช่องระบายความร้อนได้มากขึ้น ช่วยให้ระบายอากาศร้อนใต้หลังคาออกไปได้เร็ว จึงลดความร้อนที่จะลงมายังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งเกล็ดระบายอากาศให้ถี่เพื่อป้องกันละอองฝนเข้าไป และติดตั้งตะแกรงเหล็กป้องกันสัตว์และแมลง 3.หลังคาทรงสูง […]

วิธีเลือกซื้อบ้านมือสองฉบับมือใหม่

แนะนำการพิจารณาเลือก ซื้อบ้านมือสอง ว่าควรเลือกอย่างไรจึงจะคุ้มค่าการลงทุน ข้อมูล ซื้อบ้านมือสอง ที่ต้องเช็กก่อนซื้อ ก่อนตัดสินใจ ซื้อบ้านมือสอง ควรเช็กว่าตัวบ้านและที่ดินมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ไหม เพื่อป้องกันปัญหา และช่วยให้การรีโนเวตบ้านทำได้ง่ายขึ้น 1.ตรวจสอบเลขโฉนดที่ดินและชื่อเจ้าของทรัพย์ให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินประจำพื้นที่นั้นว่า แปลงที่ดินถูกต้องตรงกับโฉนดและมีชื่อเจ้าของทรัพย์ถูกต้องตรงกันแน่นอน เพราะมีกรณีที่บางทรัพย์อาจติดจำนองอยู่กับธนาคาร บางทรัพย์อาจถูกนำไปฝากขายหรือค้ำประกันเงินกู้นอกระบบ หรืออาจมีผู้ถือครอบครองหลายคน ซึ่งผู้ถือครองนั้นต้องยินยอมขายทุกคน บางทรัพย์ก็ยังเป็นชื่อของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และยังไม่ได้โอนมรดกกันอย่างเรียบร้อย กรณีแบบนี้ผู้ซื้อควรจัดจ้างทนายความเข้ามาช่วยดูแลด้วยจะดีที่สุด 2.มีใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร กรณีเป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านหรือโครงการจัดสรร คุณควรถามหาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากเจ้าของทรัพย์ (เป็นเอกสารที่จำเป็นในการโอนทรัพย์สิน) 3.ทรัพย์สินที่พ่วงมากับตัวบ้าน ในการเจรจาซื้อ-ขาย ให้พูดคุยเรื่องทรัพย์สินที่พ่วงมากับตัวบ้านให้ชัดเจนว่าสิ่งใดรวมอยู่ในการซื้อขายบ้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินซึ่งติดกับตัวบ้าน สวนและต้นไม้ต่างๆ ปั๊มน้ำและแท็งก์น้ำ เครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ 4.แบบก่อสร้างบ้านเดิม ควรถามหาแบบก่อสร้างบ้านจากเจ้าของบ้านเดิม เนื่องจากแบบก่อสร้างจะมีประโยชน์ในการซ่อมแซมและต่อเติมบ้านในอนาคต 5.ราคาและค่าโอน ต่อรองราคาให้ชัดเจนและพูดคุยเรื่องค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษี และค่าอื่นๆ ให้ชัดเจน ว่าใครจะเป็นผู้ชำระ หรือจะแบ่งกันรับภาระในสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง รวมไปถึงการวางมัดจำและกำหนดระยะเวลาการส่งมอบบ้าน โดยทั้งหมดนี้ให้กรอกในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายให้ครบถ้วน 6.เข้าดูพื้นที่และตัวอาคาร หลังจากที่คิดว่าจะซื้อบ้านหลังนี้จริงๆแล้ว ควรติดต่อหาสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบไฟฟ้า-ประปา เข้าดูพื้นที่และตัวอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างตัวบ้านรวมไปถึงการตกแต่ง […]

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สร้างสุขภาวะที่ดี สร้างพลังงานสะอาด

พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า ทดแทนค่าไฟฟ้าที่กำลังพุ่งสูงขึ้น และพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัยด้วย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ได้ศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี และผลิตไฟฟ้าเพื่ออนาคต โดยแนะนำการใช้แสงอาทิตย์ในการออกแบบบ้านและสภาพแวดล้อมให้อยู่สบาย และการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับอาคาร รวมถึงเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ในอนาคตด้วย ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ก่อนจะนำแสงอาทิตย์มาใช้ในการออกแบบบ้านและสภาพแวดล้อมให้อยู่สบาย และสร้างพลังงานไฟฟ้า มาดูว่าประเทศไทยมีศักยภาพของ พลังงานแสงอาทิตย์ มากน้อยแค่ไหน และแสงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ต้นไม้ใช้ในการสังเคราะห์แสงและการคายน้ำ ก่อให้เกิดพลังงานลม พลังงานคลื่นตามธรรมชาติ อีกทั้งยังส่งผลถึงกระบวนการทำงานของฮอร์โมน ระบบเลือด และอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการให้แสงสว่าง การให้ความอบอุ่น การทำความร้อน การผลิตน้ำร้อน การอบแห้ง การฆ่าเชื้อโรค การช่วยให้เกิดความเย็นจากการระเหยของน้ำ ทั้งยังเป็นแหล่งของพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพ จากข้อมูลการศึกษารังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศมีค่าเท่ากับ 18.2 MJ/m2– day (เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ ค่อนข้างสูง จึงมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก พลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน          จัดทำโดย […]

ถอดรหัส บ้านกลางป่า จากหนัง The Adam Project

ถ้าใครอยากมี บ้านกลางป่า สวยๆ เท่ๆ แต่ดูอบอุ่น เราขอแนะนำบ้านของคุณพ่อนักฟิสิกส์และลูกชายอดัมใน The Adam Project หนังจาก Netflix บ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัว Reed ซึ่งพ่อเป็นอาจารย์และนักฟิสิกส์คนสำคัญ ผู้คิดค้นการเดินทางข้ามเวลาได้ ตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่นักพร้อมด้วยโรงรถเก็บของ ทั้งหมดเป็นบ้านซึ่งถูกสร้างขึ้นมาทั้งหลังในสตูดิโอเพื่อต้องการควบคุมแสงในการถ่ายฉากกลางคืน ออกแบบโดย Claude Pare โปรดักชั่นดีไซเนอร์ที่มีผลงานจากหนังดังอย่าง Spider-Man: Far from Home และ The Aviator เฟอร์นิเจอร์ Mid-century Modern นี่คือบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์สไตล์ Mid-century Modern ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เห็นได้ชัดเจนจากโต๊ะ Tulip (ปี 1955) ออกแบบโดย Eero Saarinen สถาปนิกชาวฟินแลนด์-อเมริกัน และโคมไฟแขวน Saucer Bubble Lamp ออกแบบโดย George Nelson (ปี 1952) เป็นจุดเด่นของฉากสนทนาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหนัง ทั้งบ้านยังใช้ไม้โทนสีน้ำตาลอบอุ่นเป็นวัสดุหลักโทนเดียวกัน กลิ่นอายสแกนดิเนเวียที่มีวัสดุธรรมชาติ […]

ลดความร้อนให้บ้านด้วยวิธีธรรมชาติ

ก่อนจะเข้าหน้าร้อนแบบเต็มตัว มารู้จักวิธีลดความร้อนเข้าบ้านด้วยวิธีธรรมชาติกัน โดย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ได้ศึกษาวิธีการปรับบ้านให้เย็นสบาย แก้บ้านร้อน อย่างเข้าใจสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เข้าใจที่มาของปัญหาการเกิดความร้อนจนอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกไม่สบาย มีวิธี แก้บ้านร้อน โดยนำเสนอ  3 แนวทางปรับให้บ้านเย็นลง และมีการเปรียบเทียบผลกระทบของการทำพื้นที่ดาดแข็งและพื้นที่สีเขียว ทำให้เห็นว่ามีผลกับอุณหภูมิรอบบ้านอย่างไร แต่ก่อนอื่นมาเข้าใจสภาพภูมิอากาศของบ้านเรากัน ประเทศไทยมีอุณหภูมิอากาศร้อนชื้นเกือบตลอดทั้งปี และไม่อยู่ในช่วง “สภาวะน่าสบาย” ประเทศไทยมีอุณหภูมิอากาศตอนกลางวันอยู่ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 50-70%RH  อุณหภูมิอากาศตอนกลางคืนอยู่ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 70-90%RH แต่โดยทั่วไปคนเราจะรู้สึกสบาย หรือที่เรียกว่า “สภาวะน่าสบาย” เมื่ออุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 22-27 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 20-75%RH ซึ่งสภาพอากาศบ้านเราไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว แต่หากสามารถปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านด้วยร่มเงา ต้นไม้ และละอองน้ำ ก็จะช่วยให้อุณหภูมิรอบบ้านลดลงได้ และหากอยู่ในทิศที่ลมพัดผ่านเข้าบ้าน ก็จะพัดพาอากาศที่เย็นลงนั้นเข้าบ้าน ช่วยให้รู้สึกเย็นลงได้ ลมประจำถิ่น พัดมาทางทิศไหน […]

10 ปัญหาเพื่อนบ้าน พร้อมวิธีแก้

ปัญหาเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้าน ส่งเสียงดัง ต่อเติมกำแพง กิ่งไม้ยื่น หรือลมร้อนจากคอมแอร์เป่าใส่บ้านเรา แก้ยังไง ใช้ดีไซน์อะไรช่วยได้บ้าง บ้านและสวนมีคำตอบ

วิธีจัดเก็บ เครื่องมืองานช่าง ให้ใช้ง่าย ประหยัดพื้นที่

40 วิธีจัดเก็บ เครื่องมืองานช่าง และอุปกรณ์งานคราฟต์ให้เรียบร้อย และใช้งานเวิร์ค สำหรับ 5 งานคราฟต์ ได้แก่ งานไม้ งานเครื่องหนัง งานผ้า งานทำขนม-อาหาร และงานศิลปะ งานไม้ การทำงานไม้มีการใช้ เครื่องมืองานช่าง และอุปกรณ์ทั้ง Hand Tools และ Power Tools ใช้พื้นที่ทำงานและเก็บอุปกรณ์ค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ทำ มีเสียงดัง เกิดฝุ่นและมีเศษเหลือใช้เยอะ จึงควรเป็นมุมทำงานที่แยกจากส่วนพักอาศัยอย่างชัดเจน ไม่อับชื้น และระบายอากาศได้ดี การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดีจะช่วยให้หาง่าย ทำงานสะดวก และไม่รก โดยเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่มักปนกัน ที่เก็บเศษไม้สั้น-ไม้ยาว เศษไม้ที่เหลือมักมีขนาดเล็ก ใหญ่ สั้น ยาว คละกัน หากเก็บไม้รวมกันจะยากต่อการนำมาใช้งานต่อ สามารถใช้ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ตัดให้มีขนาดสั้นยาว ต่อกันเป็นทรงก้นหอยแล้วยึดด้วยสกรู ก็ใช้เก็บเศษไม้แยกตามความยาวได้สะดวกยิ่งขึ้น แถบแม่เหล็กสารพัดประโยชน์ แถบแม่เหล็กที่นิยมใช้ติดมีดในครัวก็นำมาใช้ติดอุปกรณ์ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบได้อย่างเป็นระเบียบ จัดเรียงดีๆก็ดูสวยงามได้ ช่องเก็บอุปกรณ์ นำท่อพีวีซีมาตัดเอียง 45 องศา ให้มีความยาวตามสิ่งของที่จะใส่ […]

เลือกซื้อบ้านพร้อมอยู่ บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ไม่ให้พลาด

ถ้าจะซื้อบ้านพร้อมอยู่ หรือ บ้านจัดสรร รวมถึงทาวน์เฮ้าส์ ที่อยู่ในโครงการ นอกจากดูฟังก์ชันและรูปทรงบ้านที่ชอบแล้ว ยังควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และการอยู่อาศัยอย่างสงบสุขในระยะยาว มาดู 10 เช็กลิสต์การเลือกบ้านพร้อมอยู่ให้เหมาะกับคุณที่สุด 1.ความสามารถในการซื้อและการผ่อนชำระ งบประมาณเป็นปัจจัยแรกที่ควรพิจารณาก่อน การเลือกบ้านจัดสรร แน่นอนว่าการซื้อสดเต็มจำนวนนั้นดีที่สุด เนื่องจากดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้านเริ่มต้นที่ 90 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาจากธนาคาร หรือหากซื้อแบบผ่อนชำระก็ต้องพิจารณารายได้ว่าสามารถผ่อนไหวและต้องผ่อนนาน 25-30 ปี ซึ่งโดยประมาณราคาบ้านทุก 1 ล้านบาทจะต้องผ่อน 7,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรายจ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 30-40 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ต่อเดือน (กรณีไม่มีภาระหนี้สินอื่น) และยอดดังกล่าวส่วนมากจะเป็นดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น ดังนั้นหากตัดสินจะซื้อบ้านพร้อมอยู่ด้วยการผ่อนชำระแล้วอย่าลืมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารอย่างละเอียดเพื่อจะได้มีภาระดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลที่สุด 2.ทำเลที่ตั้ง ทำเลบ้านที่ดีนั้นสามารถช่วยทั้งประหยัดเงินและสร้างรายได้ที่ดีได้ในอนาคต โดยทำเลที่ควรเลือกนั้นควรพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทาง หรือหากกรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเดินทางด้วยระบบคมนาคมอื่นได้สะดวก นอกจากนี้อย่าลืมพิจารณาการพัฒนาโครงการของทั้งรัฐบาลและเอกชนในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างทางด่วนในอนาคต ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าหรือโครงการสร้างศูนย์การค้า ก็ล้วนแต่ช่วยเพิ่มมูลค่าของบ้านได้เป็นอย่างดี ทั้งในกรณีที่ต้องการจะขายหรือปล่อยเช่าเพื่อเป็น Passive Income รวมถึงการเช็กประวัติน้ำท่วมด้วย 3.บริบทและสถานที่โดยรอบ สถานที่สำคัญใกล้บ้านนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าใกล้จนเกินไปก็ไม่ใช่จะดีเสมอไป อาทิ หมู่บ้านที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งทุกเช้าก็จะต้องได้ยินเสียงร้องเพลงชาติและเสียงกริ่งเลิกชั้นเรียนดังทุกชั่วโมง หรือหมู่บ้านที่ติดกับวัดก็ต้องฟังเสียงสวดมนต์ไปด้วย รวมไปถึงควรอยู่ห่างไกลแหล่งทิ้งขยะที่มักนำพาปัญหาความสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยเข้ามาในโครงการให้หงุดหงิดใจ […]

การเลือกวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี ลดเสี่ยงเกิดโรค

วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านก็ทำให้เสี่ยงต่อโรคและอันตรายได้โดยไม่รู้ตัว เพราะภายในวัสดุมีส่วนประกอบที่มองไม่เห็นแฝงอยู่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) จึงศึกษาข้อมูลประกอบงานวิจัยเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัย และแนะนำ 6 วัสดุ เพื่อสุขภาวะที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ มะเร็ง สารพิษ และการบาดเจ็บ ซึ่งมีทั้งวัสดุที่ช่วยสร้างคุณภาพอากาศ และวัสดุเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง สีปลอดสาร VOCs ลดเสี่ยงภูมิแพ้ VOCs หรือ Volatile Organic Compounds คือ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สามารถระเหยเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติ ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในบ้านทำให้อากาศเป็นพิษ ซึ่งพบได้ในน้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าแมลง สีทาบ้าน กาว ยาแนว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ภายในบ้านมีระดับความเข้มข้นของสาร VOCs สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน หากได้รับสารพิษนี้เป็นประจำจะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและภูมิคุ้มกัน หากได้รับสารเป็นระยะเวลานานๆ อาจก่อโรคมะเร็ง อวัยวะภายในถูกทำลาย ในหญิงตั้งครรภ์อาจทำให้เด็กแรกเกิดพิการได้ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน จึงควรสังเกตคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และเลือกใช้วัสดุที่ปราศจาก VOCs หรือมีค่า VOCs […]

ผนังร่วง ปูนเสื่อมสภาพ ป้องกัน-ซ่อมแซมได้

จากกรณีผนังของอาคารเก่าอายุร่วม 40 ปี  ริมถนนพระราม 1 ร่วงจากชั้น 8 ตกใส่ประชาชนจนบาดเจ็บ เราจึงควรมาใส่ใจตรวจสภาพอาคารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ติดตามข่าว : https://www.amarintv.com/news/detail/118109 การที่ผนังหลุดร่วงลงมานี้ เกิดจากการเสื่อมสภาพของปูนฉาบและวัสดุยึดเกาะกระเบื้อง ประกอบกับมีความชื้นสะสม ซึ่งปัญหา ปูนเสื่อมสภาพ มีหลายสาเหตุ เช่น สภาวะอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ทำให้พื้นผิวปูนเกิดรอยร้าว ความชื้นจึงค่อยๆสะสมภายในเนื้อปูนจนเกิดการแตกร่อนและไม่ยึดจับกัน ในกรณีที่ปูกระเบื้อง เมื่อปูนยาแนวหลุดล่อน ความชื้นก็จะซึมเข้าไปสะสมด้านหลังกระเบื้อง และซึมเข้าเนื้อปูน เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานวัน ปูนจึงเสื่อมสภาพและหลุดร่วงลงมาได้ การแก้ไข สกัดผนังปูนที่เสื่อมสภาพออก ทาน้ำยาผสานคอนกรีตเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ แล้วจึงฉาบปูนตามปกติ การป้องกัน ความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุหลักของ ปูนเสื่อมสภาพ รวมถึงขาดการดูแลรักษา โดยสามารถป้องกันได้ดังนี้ ออกแบบผนังให้อยู่ในชายคา จะช่วยป้องกันการโดนฝนและแสงแดดโดยตรง ผนังด้านที่โดนความร้อนและความชื้นเป็นประจำ แนะนำให้เสริมตะแกรงเหล็กป้องกันการแตกร้าวก่อนฉาบปูน และทาซีเมนต์กันซึมก่อนกรุกระเบื้อง ใช้กาวซีเมนต์ให้ถูกประเภท ถ้าเป็นวัสดุแผ่นใหญ่ควรใช้กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง ซ่อมบำรุงสม่ำเสมอเมื่อเห็นกาวยาแนวหลุดล่อน หรือผนังมีรอยแตกร้าว การซ่อมแซมตั้งแต่เนิ่นๆจะป้องกันปัญหาลุกลามได้ดี ผนังภายนอกอาคารที่ติดตั้งวัสดุแผ่นใหญ่และมีน้ำหนักมาก เช่น แผ่นหิน กระเบื้องขนาดใหญ่ รวมถึงวัสดุแผ่นอื่นๆ มีวิธีการติดตั้งที่มีความแข็งแรง […]

RISC X บ้านและสวน ร่วมเผยแพร่ความรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)

RISC และ บ้านและสวน ได้จับมือกันเผยแพร่ความรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) มาตลอดปี 2564 และในปี 2565 จึงได้สานต่อโครงการ โดยนำองค์ความรู้จาก 10 งานวิจัยและนวัตกรรมของ RISC มาต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านที่รักบ้าน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ระบุว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ทุกชีวิต หรือ ‘For All Well-Being ’ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ลูกบ้าน แต่รวมถึงสังคมโดยรวม จึงร่วมกับ ‘บ้านและสวน’ ผู้นำคอนเทนต์ด้านการออกแบบและที่อยู่อาศัย นำองค์ความรู้จาก 10 งานวิจัยและนวัตกรรมของ RISC ต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตในบ้าน ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสู่สาธารณชน และให้แฟนคลับของบ้านและสวน ได้ติดตามเดือนละ 1 คอนเทนต์ เริ่มต้นเดือนมกราคม 2565 […]

10 เรื่องต้องรู้ก่อนติดโซลาร์เซลล์

อยากเปลี่ยนหลังคาบ้านให้ผลิตไฟฟ้าได้ แต่ก็ยังไม่กล้าลงทุน กลัวทำให้บ้านหมดสวยดูเหมือนโรงงานไฟฟ้า ไม่รู้จะถามใคร หรือกำลังหาข้อมูลอยู่ คอลัมน์ Home Expert จึงชวนมาคุยกับ The expert ด้านระบบโซลาร์เซลล์ คุณเบนซ์ – สัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Solar D แน่นอนว่าเขาไม่ใช่แค่นักบริหาร แต่มีแบล็กกราวน์ด้านวิศวกรรมพ่วงด้วยเศรษฐศาสตร์ และเป็นคนคุ้นเคยที่มาร่วมงานบ้านและสวนแฟร์บ่อยๆ ครั้งนี้คุณเบนซ์จะมาให้ความรู้และตอบคำถามแบบไม่มีกั๊ก ใครสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์ตามมาอ่าน 10 เรื่องต้องรู้ก่อนติดโซลาร์เซลล์กัน 01 ควรลงทุนกับระบบโซล่าเซลล์เท่าไร และคืนทุนนานไหม คำถามนี้คุณเบนซ์บอกว่าเป็นคำถามยอดฮิตและเป็นเรื่องที่ตอบโดยตรงยาก เพราะขึ้นอยู่กับการใช้งาน อย่างถ้าใช้ไฟกลางวันเยอะ ผลิตมาแล้วใช้หมดก็ถือว่าคุ้ม แต่ถ้าผลิตมาแล้วเหลือทิ้ง หรือขายคืนการไฟฟ้าฯ ก็จะได้มูลค่าแค่ครึ่งเดียว และขึ้นอยู่กับขนาดด้วยว่าใหญ่หรือเล็ก สมมุติบ้านที่ใช้ไฟฟ้าประมาณเดือนละ 3,000 บาท แนะนำให้ติดตั้งที่ 5 กิโลวัตต์ ก็ประมาณ 2-3 แสนบาท โดยไม่มี Storage หรือแบตเตอรี่เก็บไฟ ก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,000-2,000 บาท แต่ขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันด้วย การคืนทุนสำหรับบ้านอยู่ที่ประมาณ 6-7 […]

การทำสวนดาดฟ้าและระบบกันซึม

อยากทำสวนดาดฟ้า ต้องทำระบบกันซึมอย่างไร คอลัมน์ Home Expert ชวนมาดูดีเทลจากนักออกแบบสวนชั้นนำ บริษัทกิ่ง ก้าน ใบ จำกัด ในการทำสวนดาดฟ้าสวยๆแห่งนี้ ทั้งการทำพื้นไม้ กระบะต้นไม้ พร้อมวิธีการทำกันซึมดาดฟ้า และแก้ปัญหารอยร้าวกัน แนะนำว่าอย่าปล่อยให้พื้นดาดฟ้ามีน้ำขังหรือรั่วซึมเป็นเวลานาน หากพบปัญหาควรรีบแก้ไข เพื่อป้องกันการลุกลามจนทำให้โครงสร้างบ้านเสียหายได้ Detail A กระบะปลูกและระบบกันซึม 1. ดินปลูกผสมหินภูเขาไฟ กันซึมดาดฟ้า 2. ทรายรองพื้นหนา 5 เซนติเมตร 3. กระบะก่ออิฐ 4. แผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ 5. แผ่น Grain Grid 6. วัสดุกันซึม 7. ช่องระบายน้ำขนาด 5 x 20 เซนติเมตร 8. พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตีเว้นร่อง 9. โครงเหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ 38 x 75 x 2.3 มิลลิเมตร 10.ฐานเหล็กชุบกัลวาไนซ์หุ้มคอนกรีต […]

การปรับบ้านเพื่อสุขภาวะที่ดี ตามหลัก WELL Building Standard

สุขภาวะในการอยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น หลังทุกคนเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ฝุ่น PM 2.5 และสภาวะโลกร้อน บ้านจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แล้วเราจะปรับบ้านเดิมให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นได้อย่างไร คอลัมน์ Home Expert จึงได้พูดคุยกับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ มาดูวิธีปรับบ้านเพื่อสุขภาวะที่ดี และการทำบ้านให้อยู่เย็น เป็นสุขกัน การปรับบ้านเพื่อสุขภาวะที่ดี บ้านที่มี สุขภาวะที่ดี ควรสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ดี รวมถึงไม่เป็นก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) โดย ดร. สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ได้ให้ข้อมูลที่รวบรวมจากการศึกษาและวิจัยของ RISC ด้านสุขภาวะในการอยู่อาศัย และนำเกณฑ์ WELL Building Standard ที่สำนักงาน RISC ได้รับรองมาตรฐาน WELL Version […]

ผนังก่ออิฐโชว์แนว การออกแบบและดูแลรักษา

ใครเลิฟผนังก่ออิฐ แต่กลัวฝุ่น กลัวตะไคร่น้ำ หรืออยากรู้วิธีการเจาะช่องสวยๆแบบนี้ ตามมาดูคอลัมน์ บ้านและสวน Home Expert จะมาแนะนำวิธีออกแบบช่องโล่ง ช่องกระจก ช่องหน้าต่างร่วมกับผนังก่ออิฐโชว์แนวให้ดูโมเดิร์น และวิธีการดูแลรักษาผนังให้อยู่สวยทนนานจากผู้เชี่ยวชาญ การติดตั้งกรอบเหล็ก พร้อมกับการก่อผนัง 1.กรอบเหล็กหนา 4 มิลลิเมตร ตัดและดัดตามแบบ 2.พ่นอบสี Power Coating 3.เชื่อมเหล็กเส้นกับกรอบ สำหรับยึดเกาะกับผนัง อิฐโชว์แนว 4.อิฐขนาด 10 x 20 x 4 เซนติเมตร ก่อ 2 ชั้นคละลาย (random) 5.เคลือบน้ำยากันซึมชนิดใส ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำและฝุ่นผง ออกแบบ : PO-D Architects การติดตั้งกรอบเหล็ก โดยก่อผนังแล้วเจาะช่องภายหลัง 1.ก่อผนังเสร็จก่อน แล้วจึงเจาะช่องให้พอดีกับกรอบเหล็ก เสริมปูนให้ได้ระดับ 2.ใส่กรอบเหล็ก ยาแนวด้วยซิลิโคน ออกแบบ : PO-D Architects การก่อผนังอิฐตัน เป็นการก่อเพื่อเป็นผนังอาคารและผนังกั้นห้อง นิยมก่อ 2 วิธี […]